A
₪4,000,000

למכירה קומת משרדים במגדל העיר

בן יהודה 32, ירושלים, ישראל
תשואה:
4.80 אחוז
תקופת שכירות:
1 שנים
סוג הנכס:
משרדים
₪4,000,000
תשואה:
4.80 אחוז
תקופת שכירות:
1 שנים
סוג הנכס:
משרדים
AAA
₪1,880,000

למכירה נכס מניב מושכר לחנות בירושלים

יוסף בן מתתיהו 14, ירושלים, ישראל
תשואה:
7.02 אחוז
תקופת שכירות:
1 שנים
סוג הנכס:
מסחרי
₪1,880,000
תשואה:
7.02 אחוז
תקופת שכירות:
1 שנים
סוג הנכס:
מסחרי
AA
₪8,100,000

מבנה עצמאי 3 קומות מושכר כולו

השבעה 8, בית שמש, ישראל
תשואה:
5.93 אחוז
תקופת שכירות:
10 שנים
סוג הנכס:
מסחרי

shay shay

05/06/2018

₪8,100,000
תשואה:
5.93 אחוז
תקופת שכירות:
10 שנים
סוג הנכס:
מסחרי

05/06/2018

A
₪5,000,000
תשואה:
5.20 אחוז
תקופת שכירות:
3 שנים
סוג הנכס:
מסחרי

יהודה בלוי

05/06/2018

₪5,000,000
תשואה:
5.20 אחוז
תקופת שכירות:
3 שנים
סוג הנכס:
מסחרי

05/06/2018

A
₪3,300,000

6 יחידות מושכרות בירושלים למכירה

כתב סופר 16, ירושלים, ישראל
תשואה:
5.09 אחוז
תקופת שכירות:
1 שנים
סוג הנכס:
מגורים

יהודה בלוי

05/06/2018

₪3,300,000
תשואה:
5.09 אחוז
תקופת שכירות:
1 שנים
סוג הנכס:
מגורים

05/06/2018

AAA
₪17,000,000
תשואה:
4.24 אחוז
תקופת שכירות:
3 שנים
סוג הנכס:
תחנת דלק
₪17,000,000
תשואה:
4.24 אחוז
תקופת שכירות:
3 שנים
סוג הנכס:
תחנת דלק
AA
₪3,000,000

למכירה מוסך באזור תעשיה הר טוב

הר טוב, בית שמש, ישראל
תשואה:
4.40 אחוז
תקופת שכירות:
שנים
סוג הנכס:
תעשיה
₪3,000,000
תשואה:
4.40 אחוז
תקופת שכירות:
שנים
סוג הנכס:
תעשיה
A
₪11,000,000

למכירה תחנת דלק בבית שמש

שדרות יגאל אלון, בית שמש, ישראל
תשואה:
6.22 אחוז
תקופת שכירות:
1 שנים
סוג הנכס:
תחנת דלק
₪11,000,000
תשואה:
6.22 אחוז
תקופת שכירות:
1 שנים
סוג הנכס:
תחנת דלק
A
₪3,000,000

מבנה תעשיה מושכר למכירה בבית שמש

המסגר 14, בית שמש, ישראל
תשואה:
4 אחוז
תקופת שכירות:
10 שנים
סוג הנכס:
תעשיה
₪3,000,000
תשואה:
4 אחוז
תקופת שכירות:
10 שנים
סוג הנכס:
תעשיה