AA
₪30,000,000
תשואה:
7.20 אחוז
תקופת שכירות:
5 שנים
סוג הנכס:
תעשיה
₪30,000,000
תשואה:
7.20 אחוז
תקופת שכירות:
5 שנים
סוג הנכס:
תעשיה
AA
₪31,000,000
תשואה:
6.19 אחוז
תקופת שכירות:
5 שנים
סוג הנכס:
מגורים

יוחנן פוטש

18/01/2019

₪31,000,000
תשואה:
6.19 אחוז
תקופת שכירות:
5 שנים
סוג הנכס:
מגורים

18/01/2019

AAA
₪8,000,000
תשואה:
7.50 אחוז
תקופת שכירות:
שנים
סוג הנכס:
מגורים

תיווך יעקב

17/01/2019

₪8,000,000
תשואה:
7.50 אחוז
תקופת שכירות:
שנים
סוג הנכס:
מגורים

17/01/2019

A
₪390,000

חנות למכירה במיקום מרכזי

כיכר העצמאות, עפולה, ישראל
תשואה:
5.54 אחוז
תקופת שכירות:
1 שנים
סוג הנכס:
חנויות

חן קקון

15/01/2019

₪390,000
תשואה:
5.54 אחוז
תקופת שכירות:
1 שנים
סוג הנכס:
חנויות

15/01/2019

AA
₪5,200,000
תשואה:
6 אחוז
תקופת שכירות:
3 שנים
סוג הנכס:
מסחרי
₪5,200,000
תשואה:
6 אחוז
תקופת שכירות:
3 שנים
סוג הנכס:
מסחרי
AA
₪5,500,000
תשואה:
6.94 אחוז
תקופת שכירות:
1 שנים
סוג הנכס:
מסחרי

תיווך יעקב

03/01/2019

₪5,500,000
תשואה:
6.94 אחוז
תקופת שכירות:
1 שנים
סוג הנכס:
מסחרי

03/01/2019

AAA
₪630,000

משרד חדש למכירה

החשמל, עפולה, ישראל
תשואה:
6.29 אחוז
תקופת שכירות:
3.5 שנים
סוג הנכס:
משרדים

חן קקון

03/01/2019

₪630,000
תשואה:
6.29 אחוז
תקופת שכירות:
3.5 שנים
סוג הנכס:
משרדים

03/01/2019

AA
₪1,400,000

למכירה קומת משרדים בצפת

עלייה ב' 6, צפת, ישראל
תשואה:
6 אחוז
תקופת שכירות:
2 שנים
סוג הנכס:
משרדים
₪1,400,000
תשואה:
6 אחוז
תקופת שכירות:
2 שנים
סוג הנכס:
משרדים
A
₪4,200,000

למכירה בניין עצמאי בטבריה

אוהל יעקב 6, טבריה, ישראל
תשואה:
6.86 אחוז
תקופת שכירות:
1 שנים
סוג הנכס:
מגורים
₪4,200,000
תשואה:
6.86 אחוז
תקופת שכירות:
1 שנים
סוג הנכס:
מגורים

פרסם נכס