נכסים מניבים בכפר הרא"ה

A
₪68,000,000
תשואה:
7 אחוז
תקופת שכירות:
5 שנים
סוג הנכס:
משרדים

יוסי

01/09/2018

₪68,000,000
תשואה:
7 אחוז
תקופת שכירות:
5 שנים
סוג הנכס:
משרדים

01/09/2018


פרסם נכס