נכסים מניבים ברמת גן

AAA
₪15,000,000
תשואה:
4 אחוז
תקופת שכירות:
1 שנים
סוג הנכס:
מגורים

קובי בקה

09/09/2018

₪15,000,000
תשואה:
4 אחוז
תקופת שכירות:
1 שנים
סוג הנכס:
מגורים

09/09/2018

AA
₪4,250,000
תשואה:
7.62 אחוז
תקופת שכירות:
1 שנים
סוג הנכס:
משרדים

קובי בקה

05/09/2018

₪4,250,000
תשואה:
7.62 אחוז
תקופת שכירות:
1 שנים
סוג הנכס:
משרדים

05/09/2018


פרסם נכס