מבנה תעשיה למכירה

AA
₪30,000,000
תשואה:
7.20 אחוז
תקופת שכירות:
5 שנים
סוג הנכס:
תעשיה
₪30,000,000
תשואה:
7.20 אחוז
תקופת שכירות:
5 שנים
סוג הנכס:
תעשיה
AAA
₪40,000,000
תשואה:
6.51 אחוז
תקופת שכירות:
24 שנים
סוג הנכס:
תעשיה
₪40,000,000
תשואה:
6.51 אחוז
תקופת שכירות:
24 שנים
סוג הנכס:
תעשיה
AAA
₪33,000,000
תשואה:
6.18 אחוז
תקופת שכירות:
שנים
סוג הנכס:
תעשיה
₪33,000,000
תשואה:
6.18 אחוז
תקופת שכירות:
שנים
סוג הנכס:
תעשיה
AAA
₪55,000,000
תשואה:
5.24 אחוז
תקופת שכירות:
6 שנים
סוג הנכס:
תעשיה
₪55,000,000
תשואה:
5.24 אחוז
תקופת שכירות:
6 שנים
סוג הנכס:
תעשיה
AA
₪78,000,000
תשואה:
7 אחוז
תקופת שכירות:
5 שנים
סוג הנכס:
תעשיה

יוסי

03/01/2019

₪78,000,000
תשואה:
7 אחוז
תקופת שכירות:
5 שנים
סוג הנכס:
תעשיה

03/01/2019

AA
₪78,000,000
תשואה:
6.80 אחוז
תקופת שכירות:
3 שנים
סוג הנכס:
תעשיה

יוסי

03/01/2019

₪78,000,000
תשואה:
6.80 אחוז
תקופת שכירות:
3 שנים
סוג הנכס:
תעשיה

03/01/2019

AA
₪3,000,000

למכירה מוסך באזור תעשיה הר טוב

הר טוב, בית שמש, ישראל
תשואה:
4.40 אחוז
תקופת שכירות:
שנים
סוג הנכס:
תעשיה

רויטל חלפה

03/01/2019

₪3,000,000
תשואה:
4.40 אחוז
תקופת שכירות:
שנים
סוג הנכס:
תעשיה

03/01/2019

A
₪3,000,000

מבנה תעשיה מושכר למכירה בבית שמש

המסגר 14, בית שמש, ישראל
תשואה:
4 אחוז
תקופת שכירות:
10 שנים
סוג הנכס:
תעשיה

רויטל חלפה

03/01/2019

₪3,000,000
תשואה:
4 אחוז
תקופת שכירות:
10 שנים
סוג הנכס:
תעשיה

03/01/2019


פרסם נכס