נכסים מניבים בטבריה

AA
₪290,000
תשואה:
8.28 אחוז
תקופת שכירות:
1 שנים
סוג הנכס:
מגורים
₪290,000
תשואה:
8.28 אחוז
תקופת שכירות:
1 שנים
סוג הנכס:
מגורים
AA
₪2,000,000
תשואה:
3.60 אחוז
תקופת שכירות:
1 שנים
סוג הנכס:
חנויות

נדלן בפסגה

29/05/2018

₪2,000,000
תשואה:
3.60 אחוז
תקופת שכירות:
1 שנים
סוג הנכס:
חנויות

29/05/2018

A
₪600,000
תשואה:
4 אחוז
תקופת שכירות:
1 שנים
סוג הנכס:
חנויות

נדלן בפסגה

29/05/2018

₪600,000
תשואה:
4 אחוז
תקופת שכירות:
1 שנים
סוג הנכס:
חנויות

29/05/2018

A
₪950,000
תשואה:
5.05 אחוז
תקופת שכירות:
1 שנים
סוג הנכס:
חנויות

נדלן בפסגה

29/05/2018

₪950,000
תשואה:
5.05 אחוז
תקופת שכירות:
1 שנים
סוג הנכס:
חנויות

29/05/2018