נכסים מניבים בכפר הרא"ה

A
₪68,000,000
תשואה:
7 אחוז
תקופת שכירות:
5 שנים
סוג הנכס:
משרדים

יוסי

05/06/2018

₪68,000,000
תשואה:
7 אחוז
תקופת שכירות:
5 שנים
סוג הנכס:
משרדים

05/06/2018