AA
₪31,000,000
תשואה:
6.19 אחוז
תקופת שכירות:
5 שנים
סוג הנכס:
מגורים

יוחנן פוטש

16/08/2018

₪31,000,000
תשואה:
6.19 אחוז
תקופת שכירות:
5 שנים
סוג הנכס:
מגורים

16/08/2018

A
₪5,200,000
תשואה:
6.23 אחוז
תקופת שכירות:
1 שנים
סוג הנכס:
מגורים
₪5,200,000
תשואה:
6.23 אחוז
תקופת שכירות:
1 שנים
סוג הנכס:
מגורים
A
₪275,600
תשואה:
21.77 אחוז
תקופת שכירות:
3 שנים
סוג הנכס:
מגורים

יניב חן

13/08/2018

₪275,600
תשואה:
21.77 אחוז
תקופת שכירות:
3 שנים
סוג הנכס:
מגורים

13/08/2018

AAA
₪15,000,000
תשואה:
4 אחוז
תקופת שכירות:
1 שנים
סוג הנכס:
מגורים

קובי בקה

09/08/2018

₪15,000,000
תשואה:
4 אחוז
תקופת שכירות:
1 שנים
סוג הנכס:
מגורים

09/08/2018

A
₪270,000

בית בארה"ב למכירה

דטרויט, מישיגן, ארצות הברית
תשואה:
13.22 אחוז
תקופת שכירות:
1 שנים
סוג הנכס:
מגורים

אשר חן

01/08/2018

₪270,000
תשואה:
13.22 אחוז
תקופת שכירות:
1 שנים
סוג הנכס:
מגורים

01/08/2018

AA
₪19,600,000

למכירה בניין מגורים בניו יורק

596 East 170th Street, הברונקס, ניו יורק, ארצות הברית
תשואה:
6.25 אחוז
תקופת שכירות:
1 שנים
סוג הנכס:
מגורים

Ari Thaler

01/08/2018

₪19,600,000
תשואה:
6.25 אחוז
תקופת שכירות:
1 שנים
סוג הנכס:
מגורים

01/08/2018

A
₪3,300,000

6 יחידות מושכרות בירושלים למכירה

כתב סופר 16, ירושלים, ישראל
תשואה:
5.09 אחוז
תקופת שכירות:
1 שנים
סוג הנכס:
מגורים

יהודה בלוי

01/08/2018

₪3,300,000
תשואה:
5.09 אחוז
תקופת שכירות:
1 שנים
סוג הנכס:
מגורים

01/08/2018

B
₪500,000

דירה מושכרת למכירה

הרב אוחנה, חיפה, ישראל
תשואה:
5.04 אחוז
תקופת שכירות:
שנים
סוג הנכס:
מגורים

משה שגב

01/08/2018

₪500,000
תשואה:
5.04 אחוז
תקופת שכירות:
שנים
סוג הנכס:
מגורים

01/08/2018

B
₪470,000

דירה מושכרת מניבה למכירה

שדרות הציונות, חיפה, ישראל
תשואה:
4.34 אחוז
תקופת שכירות:
שנים
סוג הנכס:
מגורים

משה שגב

01/08/2018

₪470,000
תשואה:
4.34 אחוז
תקופת שכירות:
שנים
סוג הנכס:
מגורים

01/08/2018


פרסם
נכס