AAA
₪25,000,000
תשואה:
אחוז
תקופת שכירות:
8 +7 +7 שנים
סוג הנכס:
תחנת דלק

אופק נדל"ן

17/03/2019

₪25,000,000
תשואה:
אחוז
תקופת שכירות:
8 +7 +7 שנים
סוג הנכס:
תחנת דלק

17/03/2019

AA
₪8,000,000

למכירה תחנת דלק בבית שמש

שדרות יגאל אלון, בית שמש, ישראל
תשואה:
אחוז
תקופת שכירות:
5 שנים
סוג הנכס:
תחנת דלק

רויטל חלפה

14/03/2019

₪8,000,000
תשואה:
אחוז
תקופת שכירות:
5 שנים
סוג הנכס:
תחנת דלק

14/03/2019

AA
₪13,400,000

תחנת דלק בפתח תקווה למכירה

בזל 7, פתח תקווה, ישראל
תשואה:
אחוז
תקופת שכירות:
18 שנים
סוג הנכס:
תחנת דלק

ראובן כהן

11/03/2019

₪13,400,000
תשואה:
אחוז
תקופת שכירות:
18 שנים
סוג הנכס:
תחנת דלק

11/03/2019

A
₪21,000,000

תחנת דלק למכירה בפתח תקוה

פתח תקווה, ישראל
תשואה:
אחוז
תקופת שכירות:
15 שנים
סוג הנכס:
תחנת דלק

בועז מאיר

06/03/2019

₪21,000,000
תשואה:
אחוז
תקופת שכירות:
15 שנים
סוג הנכס:
תחנת דלק

06/03/2019

A
₪20,300,000
תשואה:
אחוז
תקופת שכירות:
10 שנים
סוג הנכס:
תחנת דלק
₪20,300,000
תשואה:
אחוז
תקופת שכירות:
10 שנים
סוג הנכס:
תחנת דלק
AAA
₪12,500,000

תחנת דלק מושכרת לחברת דלק

אריה שנקר 8, פתח תקווה, ישראל
תשואה:
אחוז
תקופת שכירות:
15 שנים
סוג הנכס:
תחנת דלק

ראובן כהן

20/02/2019

₪12,500,000
תשואה:
אחוז
תקופת שכירות:
15 שנים
סוג הנכס:
תחנת דלק

20/02/2019

A
₪17,000,000

למכירה תחנת דלק מושכרת ל-15 שנה

נחשון 32, פתח תקווה, ישראל
תשואה:
אחוז
תקופת שכירות:
15 שנים
סוג הנכס:
תחנת דלק

ראובן כהן

20/02/2019

₪17,000,000
תשואה:
אחוז
תקופת שכירות:
15 שנים
סוג הנכס:
תחנת דלק

20/02/2019


האתר עובר בימים אלו שדרוגים מורחבים, יתכנו שיבושים קלים בתצוגה בתקוה להבנה.

פרסם נכס