AAA
₪120,000,000
תשואה:
אחוז
תקופת שכירות:
שנים
סוג הנכס:
משרדים

תיווך יעקב

19/02/2019

₪120,000,000
תשואה:
אחוז
תקופת שכירות:
שנים
סוג הנכס:
משרדים

19/02/2019

AA
₪900,000

למכירה חנות מושכרת במרכז ירושלים

מקור ברוך, ירושלים, ישראל
תשואה:
אחוז
תקופת שכירות:
7 שנים
סוג הנכס:
חנויות
₪900,000
תשואה:
אחוז
תקופת שכירות:
7 שנים
סוג הנכס:
חנויות
₪55
תשואה:
אחוז
תקופת שכירות:
שנים
סוג הנכס:
תשואה:
אחוז
תקופת שכירות:
שנים
סוג הנכס:
₪280,000
תשואה:
אחוז
תקופת שכירות:
שנים
סוג הנכס:
₪280,000
תשואה:
אחוז
תקופת שכירות:
שנים
סוג הנכס:
₪38,000
תשואה:
אחוז
תקופת שכירות:
שנים
סוג הנכס:
₪38,000
תשואה:
אחוז
תקופת שכירות:
שנים
סוג הנכס:
₪25,000
תשואה:
אחוז
תקופת שכירות:
שנים
סוג הנכס:

תיווך יעקב

18/02/2019

₪25,000
תשואה:
אחוז
תקופת שכירות:
שנים
סוג הנכס:

18/02/2019

₪10,000
תשואה:
אחוז
תקופת שכירות:
שנים
סוג הנכס:
₪10,000
תשואה:
אחוז
תקופת שכירות:
שנים
סוג הנכס:
₪30
תשואה:
אחוז
תקופת שכירות:
שנים
סוג הנכס:
תשואה:
אחוז
תקופת שכירות:
שנים
סוג הנכס:
₪16,100
תשואה:
אחוז
תקופת שכירות:
שנים
סוג הנכס:
₪16,100
תשואה:
אחוז
תקופת שכירות:
שנים
סוג הנכס:
₪1,500,000
תשואה:
אחוז
תקופת שכירות:
24 שנים
סוג הנכס:

כפיר ששון

18/02/2019

₪1,500,000
תשואה:
אחוז
תקופת שכירות:
24 שנים
סוג הנכס:

18/02/2019


האתר עובד בימים אלו שדרוגים מורחבים, יתכנו שיבושים קלים בתצוגה בתקוה להבנה.

פרסם נכס