A
₪507,158

דופלקס למכירה באיזור אייכותי של קליבלנד

2018 Robin St, Lakewood, OH 44107, ארצות הברית
תשואה:
17.14 אחוז
תקופת שכירות:
1 שנים
סוג הנכס:
מגורים

יובל נוה

21/06/2018

₪507,158
תשואה:
17.14 אחוז
תקופת שכירות:
1 שנים
סוג הנכס:
מגורים

21/06/2018

A
₪280,000

למכירה נדל"ן בארה"ב 10% תשואה

101 Chestnut Ave, Trenton, NJ 08609, ארצות הברית
תשואה:
10.01 אחוז
תקופת שכירות:
4 שנים
סוג הנכס:
מגורים

גילה דרוק

05/06/2018

₪280,000
תשואה:
10.01 אחוז
תקופת שכירות:
4 שנים
סוג הנכס:
מגורים

05/06/2018

A
₪280,000

נדלן מניב 10% תשואה בארצות הברית

546 W State St, Trenton, NJ 08618, ארצות הברית
תשואה:
10.01 אחוז
תקופת שכירות:
4 שנים
סוג הנכס:
מגורים

גילה דרוק

05/06/2018

₪280,000
תשואה:
10.01 אחוז
תקופת שכירות:
4 שנים
סוג הנכס:
מגורים

05/06/2018

A
₪273,000

בית צמוד קרקע למכירה בארצות הברית

319 Morris Ave, Trenton, NJ 08611, ארצות הברית
תשואה:
10 אחוז
תקופת שכירות:
4 שנים
סוג הנכס:
מגורים

גילה דרוק

05/06/2018

₪273,000
תשואה:
10 אחוז
תקופת שכירות:
4 שנים
סוג הנכס:
מגורים

05/06/2018

A
₪287,000

נכס מניב 10% תשואה בארצות הברית

29 Sanhican Dr, Trenton, NJ 08618, ארצות הברית
תשואה:
10 אחוז
תקופת שכירות:
4 שנים
סוג הנכס:
מגורים

גילה דרוק

05/06/2018

₪287,000
תשואה:
10 אחוז
תקופת שכירות:
4 שנים
סוג הנכס:
מגורים

05/06/2018

AA
₪2,450,000

השקעה מיוחדת באיזור הכי חם בניו יורק.

87 Sackman St, Brooklyn, NY 11233, ארצות הברית
תשואה:
9.43 אחוז
תקופת שכירות:
1 שנים
סוג הנכס:
מגורים

moshe Express

05/06/2018

₪2,450,000
תשואה:
9.43 אחוז
תקופת שכירות:
1 שנים
סוג הנכס:
מגורים

05/06/2018

AA
₪19,600,000

למכירה בניין מגורים בניו יורק

596 East 170th Street, הברונקס, ניו יורק, ארצות הברית
תשואה:
6.25 אחוז
תקופת שכירות:
1 שנים
סוג הנכס:
מגורים

Ari Thaler

30/05/2018

₪19,600,000
תשואה:
6.25 אחוז
תקופת שכירות:
1 שנים
סוג הנכס:
מגורים

30/05/2018