A
₪21,000,000

תחנת דלק למכירה בפתח תקוה

פתח תקווה, ישראל
תשואה:
6.29 אחוז
תקופת שכירות:
15 שנים
סוג הנכס:
תחנת דלק

בועז מאיר

19/06/2018

₪21,000,000
תשואה:
6.29 אחוז
תקופת שכירות:
15 שנים
סוג הנכס:
תחנת דלק

19/06/2018

A
₪1,350,000
תשואה:
5.56 אחוז
תקופת שכירות:
2 שנים
סוג הנכס:
חנויות
₪1,350,000
תשואה:
5.56 אחוז
תקופת שכירות:
2 שנים
סוג הנכס:
חנויות
AA
₪21,000,000
תשואה:
6 אחוז
תקופת שכירות:
15 שנים
סוג הנכס:
תחנת דלק

נחום סגל

15/06/2018

₪21,000,000
תשואה:
6 אחוז
תקופת שכירות:
15 שנים
סוג הנכס:
תחנת דלק

15/06/2018

AA
₪22,000,000
תשואה:
6 אחוז
תקופת שכירות:
15 שנים
סוג הנכס:
תחנת דלק

אברהם א

15/06/2018

₪22,000,000
תשואה:
6 אחוז
תקופת שכירות:
15 שנים
סוג הנכס:
תחנת דלק

15/06/2018

AA
₪78,000,000
תשואה:
6.80 אחוז
תקופת שכירות:
3 שנים
סוג הנכס:
תעשיה

יוסי

15/06/2018

₪78,000,000
תשואה:
6.80 אחוז
תקופת שכירות:
3 שנים
סוג הנכס:
תעשיה

15/06/2018

A
₪2,500,000

למכירה משרדים בבת ים

רוטשילד, בת ים, ישראל
תשואה:
7.20 אחוז
תקופת שכירות:
2 שנים
סוג הנכס:
משרדים
₪2,500,000
תשואה:
7.20 אחוז
תקופת שכירות:
2 שנים
סוג הנכס:
משרדים
AA
₪14,000,000
תשואה:
5.64 אחוז
תקופת שכירות:
16 שנים
סוג הנכס:
תחנת דלק

אברהם א

29/05/2018

₪14,000,000
תשואה:
5.64 אחוז
תקופת שכירות:
16 שנים
סוג הנכס:
תחנת דלק

29/05/2018

B
₪683,000

חנות למכירה בבת ים

רוטשילד 48, בת ים, ישראל
תשואה:
2.42 אחוז
תקופת שכירות:
1 שנים
סוג הנכס:
חנויות
₪683,000
תשואה:
2.42 אחוז
תקופת שכירות:
1 שנים
סוג הנכס:
חנויות