בית המשפט העליון דחה את עמדת עיריית רמלה לפיה יש להטיל על הכנסייה האוונגלית אפיסקופלית היטל השבחה בשל פעילותה המסחרית. עו"ד תומר גור, המייצג את הכנסייה, בירך על כך כפסק דין תקדימי המציע הגנה חיונית למוסדות רבים בעלי אוריינטציה ציבורית.

הפסיקה התקדימית

בתחילת חודש אוגוסט 2023 ניתן פסק דין של בית המשפט העליון בערעור שהגישה עיריית רמלה על החלטת בית המשפט המחוזי. בית המשפט המחוזי דחה את טענת העירייה לפיה הכנסייה האוונגלית אפיסקופלית חייבת בהיטל השבחה על מכירת נכס בעיר, בטענה כי לפעילות הכנסייה היבט עסקי-מסחרי.

מעניין לציין כי האגודה למלחמה בסרטן, תשע אוניברסיטאות ומרכז השלטון המקומי ביקשו להצטרף לתיק כ"ידידי בית המשפט", תוך שימת דגש על המשמעות הרחבה יותר של פסק הדין. לפסיקה יהיו השלכות מרחיקות לכת, המעניקות למוסדות ציבור ללא מטרות רווח את החופש למכור אחזקות מקרקעין ללא היטל השבחה.

אז מה בעצם קרה?

המקרה התמקד בשטח אדמה שהוענק לכנסייה על ידי האפוטרופוס לנכסי נפקדים. בשנת 2007 החלה הכנייסה לנסות להעביר בקשת שינוי ייעוד של קרקע ציבורית זו עבור בית אבות. בשנת 2010, בהתאם לתוכנית שאושרה, ביקשה הכנסייה היתר בנייה למתחם דיור מוגן בן 170 יחידות דיור. לאחר אישור היתר הבנייה, שלחה הוועדה המקומית דרישה לתשלום היטל השבחה בסך 2.9 מיליון שקלים.

ב-2015 מכרה הכנסייה את הקרקע לחברת השקעות, ובעקבות כך דרשה העירייה מהכנסייה היטל השבחה בסך 3.05 מיליון שקלים. ועדת הערר המחוזית שדנה בערעור של הכנסייה על דרישת התשלום הסכימה והדגישה כי הימצאותם של נכסים שונים בחזקת הכנסייה אינה מכריחה כי קיימים מניעים של חיפוש רווח.

בשנת 2021 אישר השופט המחוזי צבי דותן את קביעת ועדת הערר כי פעילות הכנסייה אינה מכוונת רווח, בהתחשב בראיות הרבות שהוצגו. השופט דותן הדגיש שהמאמצים של הכנסייה היו דתיים ומשרתים את הציבור, ולא מונעי רווח.

העניין מתגלגל לבית המשפט העליון

העירייה ערערה לבית המשפט העליון על פסק דינו של בית המשפט המחוזי, וטענה כי בית המשפט פירש לא נכון את סעיף 19(ב)(4) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה. העירייה טענה כי הכנסייה לא עמדה בתנאי הסעיף לפטור מהיטל השבחה. יתרה מכך, הם טענו כי בית המשפט המחוזי לא העריך נכון את מטרת התמורה ממכירת הקרקע, שחלקה הופנתה לשיפוץ בית ההארחה של הכנסייה, כך שמדובר במכירה למטרת רווח. גם היועצת המשפטית לממשלה, שנדרשה לעניין לבקשת בית המשפט העליון, תמכה בעמדת העירייה.

שופטת בית המשפט העליון, דפנה ברק ארז, פסקה לבסוף לטובת הכנסייה, כפסק בית המשפט המחוזי. היא הדגישה את נקודת המבט של הכנסייה, וטענה שהרחבת הפטורים מחזקת את המוסדות הציבוריים, ומטפחת תרומות משמעותיות לרווחה הציבורית של ישראל.

לדברי עו"ד תומר גור, שייצג את הכנסייה לצד עו"ד רון צין, פסק דין זה מהווה תקדים משמעותי למוסדות שונים בעלי אוריינטציה ציבורית כגון אוניברסיטאות, כנסיות, בתי כנסת וקופות חולים. כעת, לדבריו, הם יכולים לפתח תוכניות סחירות לקרקעת שבבעלותם וליהנות מפטור מלא מהיטל השבחה.

חפשו בלוח הנדל"ן המסחרי 'מניבים' כדי למצוא לכם עסקאות מעניינות, ובקרו בבלוג של מניבים לעוד כתבות דומות