להשקעה בנדל"ן מניב יש מספר יתרונות על פני אפיקי השקעה מסורתיים אחרים. מאמר זה ידון במאפיינים העיקריים של יתרונות אלו.

תזרים הכנסה יציב: על פי רוב, הכנסה מהשכרת נכס מניב, נוטה להיות יציבה יותר מהכנסה מהשקעה בשוק ההון (מניות, אג"ח, מט"ח, סחורות) אשר בדרך כלל סובלת מתנודתיות או מהשקעה בעסקים שונים (מסעדות, מסחר וכו') אשר תלויה בהצלחתם ויכולתם לייצר רווח. כמו כן, עסקים רבים דורשים הוצאה מתמדת על מנת לייצר הכנסה (משכורות, רכישת סחורה, הוצאות שיווק, הוצאות ייצור משתנות, שינוע וכו') ודרושה הוצאה מתמדת על מנת לגרום ללקוחות לרכוש את השירותים/המוצרים המוצעים. מנגד, בנדל"ן, ההכנסה מובטחת בהתאם לחוזה השכירות ובניכוי הוצאות אחזקה שוטפות והוצאות חד פעמיות אשר בדרך כלל ניתנות לחיזוי ותכנון מוקדם ומאפשרות היערכות מראש וביטוי במודל העסקי. גם כאשר העסק "מת" (חוזה השכירות מגיע לסופו), ניתן להשכיר את הנכס לדייר אחר או ל"השמיש" את הנכס עבור שימוש שונה. ככל שחוזה השכירות הנו לטווח ארוך יותר והדייר איכותי יותר, תזרים המזומנים צפוי להיות יציב יותרושווי הנכס גבוה יותר (ביטחון גבוה יותר).

תנודתיות נמוכה וקורלציה נמוכה לשווי נכסים אחרים: שווי של נכס מניב ותזרים המזומנים המתקבל ממנו אינם מצויים בהכרח בקורלציה לשינויים בשווי נכסים אחרים כגון מניות ואג"ח. כך לדוגמא, במידה ושוק ההון יורד, אין זה אומר בהכרח שתהיה השפעה על שוק הנדל"ן. מאחר שכולנו חשופים לשוק ההון במידה כזו או אחרת - דרך קרנות הפנסיה, ההשתלמות והשקעות פרטיות – השקעה בנדל"ן יכולה להוות חוף מבטחים ולהעניק הגנה מהתנודתיות המאפיינת את שוק ההון. בהגדרה שוק הנדל"ן הוא פחות תנודתי ולראייה (קשה להצביע על מקרים בהם שווי של נכס מקרקעין ירד בעשרות אחוזים בטווח זמן קצר, בעוד התנודתיות של שוק המניות יכולה להגיע ל- 50% בשנה, אפילו בחברה מובילת שוק ובעלת השווי הגדול בעולם כמו אפל - AAPL).

שמירה על ערך הכסף: בנדל"ן מסחרי נהוג להצמיד את שכר הדירה למדד המחירים לצרכן ואילו בנדל"ן למגורים בדרך כלל קיים סעיף המתיר לבעל הנכס להעלות את דמי השכירות בהתאם למדד המחירים לצרכן (ובכל מקרה קיימת מודעות ומוכוונות להצמדה שכזו באופן טבעי עם חידוש חוזי השכירות כל שנה או שנתיים).

מינוף: מינוף הינו כלי להגדלת התשואה על ההון המושקע. בנקים וגופי מימון אחרים מעניקים מימון של בין 50%-75% משווי הנכס בעקבות היתרונות שציינו לעיל ועל ידי כך מאפשרים למשקיע להגדיל את התשואה שלו על ההון המושקע ומאפשרים לעצמם להנות מתיק אשראי בעל סיכון נמוך יחסית מבחינתם עם בטחונות גבוהים (שעבוד על הנכסים).